TOP

SHOPS

ชาตรามือ
ชาตรามือ

1 floor
open จ-อา 10.00 น.-22.00 น.

Details
ชาตรามือ กำเนิดขึ้นเมื่อปี 1945 เป็นต้นตำรับชาไทย เข้มข้น หอม อร่อย ที่เป็นที่ถูกใจ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ชาตรามือยังมีเมนูอร่อยๆ มาให้เราต้องมาชิมมากมาย เช่น ชาเขียว ชากุหลาบ ชาอู่หลง

ผลลัพธ์
การยืนยัน