TOP

SHOPS

บางกอกสตาร์คลินิก
บางกอกสตาร์คลินิก

2 floor
open จ-อา 10.00 น.-22.00 น.

Details
บางกอกสตาร์คลินิก เกิดจากการรวมตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านผิวพรรณและความงาม ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี โดยเฉพาะในเรื่องการฉีด Filler และ Botox ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์ ศิลป์และประสบการณ์ในการฉีด และยังพร้อมไปด้วย เครื่องมือ Laser เครื่องมือ Treatment อันทันสมัยและมาตรฐานสูง พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ในการให้บริการสูง พร้อมให้บริการในระดับ First Class

ผลลัพธ์
การยืนยัน