TOP

SHOPS

Moonsoon
Moonsoon

2 floor
open จ-อา 10.00 น.-22.00 น.

Details
ชาของมอนซูนเป็นชาที่มีความพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกชา ซึ่งเป็นการปลูกชาในป่าของไทย
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของชามาจากต้นชาที่เติบโตไปกับต้นไม้ในป่า ทำให้คุณเพลิดเพลินกับรสชาติชา ที่มีเอกลักษณ์ตามพื้นที่ที่ปลูก
เติบโตตามธรรมชาติ
นับตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวพื้นบ้านเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ชาป่าในป่าสำหรับทำมาเป็นเมี่ยง ซึ่งเป็นใบชาดองสำหรับรับประทาน
เราเก็บใบชาอ่อนและยอดใบชาด้วยมือจากต้นชาที่ไร้สารเคมีแล้วนำมาทำชาในแนวทางที่ช่วยอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการเพาะปลูกที่ไม่ก่อให้เกิดการถางป่าตัดต้นไม้
ชาป่า
เรานำชามาจากต้นตำหรับของต้นชา Camelia Sinensis Assamica (ชาอัสสัม) ไม่ใช่จากต้นชาที่เห็นทั่วไปในปัจจุบัน แต่เป็นต้นชาที่มีถิ่นกำเนิดจากภูเขาในแถบ Assam ของอินเดีย ยาวมาตามพม่าตอนเหนือของประเทศไทยและยูนนานของจีน

ผลลัพธ์
การยืนยัน