TOP

SHOPS

ร้านยากรุงเทพ
ร้านยากรุงเทพ

1 floor
open จ-อา 10.00 น.-22.00 น.

Details
ร้านยากรุงเทพ ให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ทั้งยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริม สมุนไพร และเวชภัณฑ์ ด้วยคำขวัญของร้านที่ว่า “เพราะเราห่วงใยคุณ”
ปัจจุบันเปิดให้บริการมากกว่า 100 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ผลลัพธ์
การยืนยัน