TOP

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

 1. คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

  1. 1.1 ในการใช้งานเว็บไซด์ http://www.101thethirdplace.com และ/หรือ สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับทาง http://www.101thethirdplace.com ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการให้อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ ข้อมูลอื่น ๆ อีกทั้งยังรวมถึงท่านได้รับประกันว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่จะใช้งานเว็บไซด์
  1. 1.2 ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกใช้เพียงเพื่อการติดต่อระหว่างWhizdom Landmark Corporation Limited และตัวท่าน เท่านั้น
  1. 1.3 http://www.101thethirdplace.com ใช้ IP และ Cookies ในการเก็บข้อมูล และเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นหรือสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อปรับปรุงการบริการ
  1. 1.4 http://www.101thethirdplace.com จะใช้ความพยายามระมัดระวังป้องกันการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และ http://www.101thethirdplace.com จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการของ http://www.101thethirdplace.com ที่มีต่อท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน
  1. 1.5 ท่านอนุญาตให้ http://www.101thethirdplace.com ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมาย
  1. 1.6 http://www.101thethirdplace.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่นๆ (เช่น ไฮเปอร์ลิงค์, เว็บไซต์พันธมิตร, แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) http://www.101thethirdplace.com ไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเว็บไซด์เหล่านั้น และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเว็บนั้นๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าเว็บไซด์ใดก็ตาม
  1. 1.7 หากท่านต้องการบอกกล่าวเกี่ยวกับ http://www.101thethirdplace.com แก่เพื่อนของท่านผ่านระบบของ http://www.101thethirdplace.com ท่านต้องระบุชื่อและอีเมล์ของเพื่อน และ http://www.101thethirdplace.com จะส่งอีเมล์แก่เพื่อนของท่านเพื่อเชิญเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือดูเนื้อหานั้น ๆ และจะเก็บข้อมูลนี้เพื่อทำการวัดผลการทำงานของระบบดังกล่าว หากเพื่อนของท่านต้องการให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามารถติดต่อ http://www.101thethirdplace.com ที่ [email protected]
  1. 1.8 http://www.101thethirdplace.com อาจเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามหรือการร่วมชิงโชค ถ้าท่านต้องการร่วมสนุก ทาง http://www.101thethirdplace.com จะขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนตัว และท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ http://www.101thethirdplace.com ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อให้ท่านรับรางวัลหรือสังเกตการเช้าใช้งานของเว็บไซต์
  1. 1.9 http://www.101thethirdplace.com ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม
  1. 1.10 หากท่านไม่ยินยอมรับเงื่อนไขหรือข้อคำชี้แจงจาก http://www.101thethirdplace.com ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรใช้งาน http://www.101thethirdplace.com
 2. การติดต่อสื่อสารและข่าวสารจาก http://www.101thethirdplace.com

  1. 2.1 http://www.101thethirdplace.com อาจส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการไปยังท่าน เช่น จดหมายต้อนรับ การแจ้งหนี้ ข้อมูลการบริการทางเทคนิค และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น ตลอดจนส่งการสำรวจความคิดเห็นหรือโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ท่านอาจเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับข่าวสารจาก http://www.101thethirdplace.com ได้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก และท่านสามารถยกเลิกจดหมายข่าวได้เมื่อท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยกเลิกจดหมายข่าวสามารถอ่านได้ที่ส่วนการรับและยกเลิกการรับจดหมายข่าว หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการสมาชิกและจดหมายข่าว กรุณาอีเมล์มายัง [email protected]
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น

  1. 3.1 http://www.101thethirdplace.com อาจใช้ข้อมูลการใช้งานของท่านร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ แต่จะไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 3.2 http://www.101thethirdplace.com อาจเข้าถึงและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็น หรือโดยอำนาจของกฎหมาย หรือจากการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายของ http://www.101thethirdplace.com หรือของเว็บไซต์ท์ หรือเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ http://www.101thethirdplace.com หรือเพื่อเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ http://www.101thethirdplace.com หรือของสาธารณชน
 4. การยกเลิกการรับจดหมายข่าว

  1. 4.1 ท่านอาจเลือกว่าไม่ต้องการรับข่าวสารการตลาดจาก http://www.101thethirdplace.com จากแบบฟอร์มการลงทะเบียน อีกทั้งยังสามารถเลือกหยุดรับอีเมล์โปรโมชั่นที่จะส่งมาจาก http://www.101thethirdplace.com โดยทำตามคำแนะนำในอีเมล์ที่ท่านได้รับ หรือติดต่อมาที่ [email protected] http://www.101thethirdplace.com จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่นซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
  1. 4.2 ท่านสามารถติดต่อ http://www.101thethirdplace.com หากไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่น
 5. ล็อกไฟล์

  โดยปกติของเว็บไซต์ส่วนมาก http://www.101thethirdplace.com จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติและรวมรวมไว้ในล็อกไฟล์ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่น IP Address ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วันเวลาและเก็บไว้ในล็อกไฟล์ ข้อมูลอ้างอิงการเข้าเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้

 6. Cookies

  http://www.101thethirdplace.com ใช้ "Cookies" เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ใน http://www.101thethirdplace.com และให้ท่านท่องโลกออนไลน์ได้ในแบบของท่าน Cookies เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่ถูกวางลงบนฮาร์ดดิสก์โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ และมีข้อมูลซึ่งสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่เปิด Cookies ให้ท่าน
  http://www.101thethirdplace.com ใช้ Cookies เก็บบันทึกการตั้งค่า และข้อมูลอื่นๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลที่ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง Cookies ยังสามารถใช้ในการแสดงเนื้อหาในแบบของท่าน ตลอดจนแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านได้อีกด้วย
  http://www.101thethirdplace.com ยังใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงชื่อเข้าใช้โดยช่วยให้ท่านไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน (ในกรณีที่ http://www.101thethirdplace.com มีระบบสมาชิก ในอนาคตอันใกล้นี้)

 7. เว็บบีคอน

  http://www.101thethirdplace.com อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า gif พิกเซลเดี่ยว ซึ่งจะช่วยให้ http://www.101thethirdplace.com นับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บเพจและนำเสนอบริการร่วมกับคู่ค้าได้ http://www.101thethirdplace.com อาจใส่เว็บบีคอนลงในข้อความอีเมล์ที่มีข้อเสนอพิเศษหรือจดหมายข่าว http://www.101thethirdplace.com เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อความถูกเปิดขึ้นและถูกคลิกลิงก์หรือไม่ http://www.101thethirdplace.com อาจตั้งเว็บบีคอนของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ท์ เพื่อเก็บรวบรวมสถิติและช่วยประเมินผลสำเร็จของการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดร่วมกัน ซึ่ง http://www.101thethirdplace.com ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บบีคอนของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนที่เมนูสำหรับสมาชิก หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือติดต่อได้ที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

 9. การปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

  ในบางโอกาส http://www.101thethirdplace.com จะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริการ และเสียงตอบรับจากลูกค้า จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจดูคำชี้แจงนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ http://www.101thethirdplace.com ปกป้องข้อมูลของท่าน

 10. การติดต่อ http://www.101thethirdplace.com

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ http://www.101thethirdplace.com ได้ที่ [email protected] หรือ
  Whizdom Landmark Corporation Limited
  695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260
  โทรศัพท์ :

ผลลัพธ์
การยืนยัน